Sveto mesto pravoslavnih hrišćana

Sva božija čuda Svete gore: Loza svetog Simeona Mirotočivog leči neplodnost!

Za istoriju i tradiciju Svete Gore se vezuju mnogi događaji ravni čudesima
Lifestyle
18:24h Autor:
Foto: Wikipedia

Kao što je Proviđenje skrenulo sa prvobitno nameravanog puta brod Presvete Majke Bogorodice i usmerilo ga ka Hristovom vrtu, Svetoj Gori Atonskoj, što se smatra velikim i za ljude teško pojmljivim činom, ravnom čudu, tako se, od tada, za istoriju i tradiciju Svete Gore, vezuju mnoge druge stvari i događaji ravni čudesima.

 

Od tri najvažnija svetogorska čuda, vezana za Kraj vremena i prestanak postojanja svega u vezi sa čovekom, dva su hilandarska. Jedno je loza Svetog Simeona Mirotočivog, a drugo bunar Svetog Save Srpskog. Ostala hilandarska čuda su svete čudotvorne ikone i po njihovom broju Hilandar je bez premca u čitavom hrišćanskom svetu. Na svim čudotvornim hilandarskim ikonama predstavljena je zaštitnica Svete Gore, manastira Hilandara, srpske Crkve i srpskog naroda, Presveta Majka Bogorodica.

 

Manastir Studenica: Srpski dragulj u kojem je zaplakala ikona svetog Save! (FOTO)

 

Bunar svetog Save Srpskog, po predanju, nastao je od izvora koji je monah Sava (Nemanjić) otkrio prilikom gradnje manastira. Voda iz bunara je čudotvorna i ima isceliteljsku moć. Bunar se nalazi ispod ćelija u kojima su boravili otac i sin, monasi Simeon i Sava, pored hilandarskog zvonika, na istočnoj strani manastirske porte.

 

Loza svetog Simeona Mirotočivog samonikla je iz južnog zida sabornog hilandarskog hrama, pored koga je poslednje zemaljske trenutke proveo veliki osnivač srpske države i hilandarskog manastira, Stefan Nemanja, skromni monah Simeon, četrdeset dana od kada je predao dušu Gospodu i kada se uzneo u carstvo nebesko. Istovremeno, iz zida crkve poteklo je sveto miro, znamenje svetih. Lozi svetog Simeona pripisuje se čudotvorna moć: veruje se da neplodnim supružnicima nekoliko zrna sa ove loze donosi roditeljsku blagodarnost.

 

Ni na nebu, ni na zemlji: Magični grčki manastiri Meteori! (FOTO)

 

Čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice

je najznačajnija i najpoštovanija ikona u srpskom narodu. Spada u malu grupu svetih nerukotvorenih ikona koje je ikonopisao apostol i prvi hrišćanski ikonopisac, sveti evangelista Luka. Predanje čudotvornu ikonu vezuje za sledeći događaj: u vreme borbe carigradske crkve za priznavanje kulta ikona, jedan od najvećih pobornika ikona bio je Jovan Damaskin. Kada su mu zbog toga protivnici odsekli desnu ruku, da ne bi više pisao u korist ikona, on se čitave noći usrdno molio Bogorodici da mu ruku vrati. Čudo se dogodilo i Jovan Damaskin je u znak zahvalnosti dao da se iskuje srebrna ruka i postavi, zajedno sa srebrnim reljefom, na ikonu. Kada je kasnije službom boravio u crkvi svetog Save Jerusalimskog u Svetoj Zemlji, poneo je i svoju omiljenu ikonu, koja je tu, po svetiteljevoj smrti i ostala.

 

Dogodilo se u manastiru Ostrog: Čuda svetog Vasilija!

 

U crkvi su se nalazila još dva čuda: ikona Bogorodice mlekopitateljice i paterica, čudotvorni igumanski štap svetog Save Jerusalimskog, koji je prorekao da će jednog dana u crkvu doći carski sin njegovog imena i da će, pri njegovom poklonjenju, sa zida pasti igumanski štap. Njegovom zaveštanju da se carskom sinu daju ova dva čudotvorna znamenja, sveti Jovan Damaskin je dodao i svoje zaveštanje, da mu se pokloni i ikona njegove dobrotvorke, Bogorodice Trojeručice.

 

Nekoliko vekova kasnije, ovo proročanstvo se ispunilo: kada se Nemanjin sin, princ Rastko Nemanjić, uzevši monaško ime Sava po svom zaštitniku, svetom Savi Jerusalimskom, putujući po Svetoj Zemlji, poklanjao moštima u crkvi svog patrona, Sveta paterica je spala sa zida, što se ponovilo i sledećeg dana i sumnje više nije bilo da je došao trenutak da se proročanstvo ispuni. Sva tri znamenja Sava je poneo put Srbije.

 

Početkom 15. veka, u vreme opasnosti od Turaka, monasi su ikonu Bogorodice Trojeručice, koja se tada nalazila u manastiru Studenici, stavili na magare i pustili ga da samo ode kuda ga Proviđenje povede. Posle dugog puta, magare se, sa ikonom na samaru, zaustavilo ispred manastira Hilandara. Od tada se ikona Bogorodice Trojeručice ne sme iznositi iz Hilandara i svi hilandarski monasi je poštuju kao igumaniju manastira, pošto se jednog dana, u vreme rasprave oko izbora manastirskog igumana, Bogorodica javila da je ona igumanija manastira.

 

Sledećeg jutra je osvanula na igumanskom prestolu u sabornoj hilandarskoj crkvi. Čudotvorna ikona Bogorodice Galaktofruse (mlekopitateljice), sa retkom predstavom Bogorodice koja doji malog Hrista, je ikona koju je sveti Sava Srpski, zajedno sa igumanskim štapom, dobio prilikom boravka u Svetoj Zemlji i crkvi svetog Save Jerusalimskog, na osnovu proročanstva svetog Save Jerusalimskog o pohođenju Svete Zemlje i njegovog groba od strane jednog carskog sina njegovog imena.

 

Ikonu je Sveti Sava postavio u svoju posnicu u Kareji, ali suprotno od mesta gde se ikona Bogorodice obavezno stavlja, desno od oltarske pregrade. Čudotvorna ikona Bogorodice Popske je litijska ikona i potiče iz polovine 14. veka. Preslikana je na prelazu iz šesnaestog u sedamnaesti vek. Sa druge strane ikone naslikana je scena Vavedenja Presvete Bogorodice.

 

Njegova religija je ljubaznost: Jedan dan u životu Dalaj Lame!

 

Čudotvorna ikona Bogorodice Odigitrije (putevoditeljice)

je jedna od najlepših i najpoštovanijih hilandarskih svetih ikona. Izrađena je, po izvornoj vizantijskoj tradiciji, u tehnici mozaika. Pripadala je svetom Simeonu Mirotočivom, pred kojom se i molio napuštajući mirski svet. Danas se nalazi u hilandarskoj riznici, gde zauzima centralno mesto. Čudotvorna ikona Bogorodice Akatistne nalazi se na oltarskoj pregradi hilandarske saborne crkve Vavedenja Bogorodice.

 

Raspoređene oko ove centralne ikone nalaze se, u malim scenama, akatistne ikone, posvećene himni Presvete Bogorodice. Čudotvorna ikona Bogorodice Klisijarske dobila je ime po crkvenjaku, eklesijarhu, kome je Bogorodica Klisijarska vratila moć govora, posle izgovaranja nedostojnih reči, pri čestom paljenju kandila pred ikonom Presvete Bogorodice zbog promaje, kada je izgubio moć govora. Posle najusrdnije molitve i pokajanja, kada je progovorio, postao je revnosni sluga u hramu gde je služio.

 

Čudotvorna ikona Bogorodice Nesagorevše u požaru je ime dobila posle velikog požara, kada su je neoštećenu izvadili iz pepela izgorele prostorije u kojoj se nalazila. Od tada se nalazi u sabornoj hilandarskoj crkvi, u oltaru. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Dohijarske nalazi se u glavnoj manastirskoj magazi, dohiji, u kojoj se čuvaju hrana i namirnice za ishranu manastirskog bratstva. Da bi do­hi­ja uvek bi­la pu­na, a na­sto­ja­telj do­hi­je vre­dan u po­slu­ša­nju čuvanja i podeli hrane i namirnica, nad njom bdije čudotvorna ikona Bogorodice Dohijarske.

 

Ko nema šta da kaže, na sva zvona govori: Životne mudrosti Dositeja Obradovića!

 

Pratite Stil magazin na facebook:
https://www.facebook.com/Stil.kurir.rs