Impressum

Impressum

Izdavač:

Mondo Inc doo Beograd

Obilićev venac br. 4/III

Beograd, Stari Grad

Redakcija

Glavna i odgovorna urednica: Biljana Stankovac

Izvršna urednica: Vanja Milenković

Tel.+ 381 11 63 57 104

redakcija.stil@adriamedia.rs

 

Novinari:

Milka Đukić

Marija Mališ

Ivana Bogićević

Lana Vidović

Tamara Milovanović

Daša Lončarević

Vanja Milenković