Impressum

Impressum

Izdavač:

Adria Media Group d.o.o.
Vlajkovićeva 8, 11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 6357 165

 

Redakcija

 

Glavna i odgovorna urednica: Biljana Marković

Tel.+ 381 11 63 57 104
redakcija@stil-magazin.com

Novinari:

Vanja Milenković

Daša Lončarević

Aleksandra Isailović

Tamara Milojković