Matija Bećković

Ja imam jednu predstavu detinju, da sam nekad živeo na Cetinju...

Danas kada nas sve vesti iz Crne Gore bole kao rođene, ova pesma Matije Bećkovića ima svoju težinu

Zanimljivosti 13.01.2020. - 11:17h Autor: Stil.kurir.rs
Foto: Profimedia

Cetinje

 

Ja imam jed­nu pred­sta­vu de­ti­nju
Da sam ži­veo ne­kad na Ce­ti­nju.

 

Pam­tim sva­ko li­ce što sam ta­mo sreo
I grob ko­me sam se u ve­dri dan peo.

 

I sva­ko ju­tro čim bih pro­gle­dao
Pr­vo bih to­me gro­bu po­gle­dao.

 

Ali kao da vi­še ne­ma ni Ce­ti­nja,
Ni­ti ima me­ne, ni mo­jih sve­ti­nja.

 

Pa vi­še ne­mam ku­da ni kre­nu­ti,
Ni­ti imam k če­mu gla­vu okre­nu­ti.


Кao da su sre­će i ne­sre­će mo­je
Ve­za­ne za me­sta ko­ja ne po­sto­je.

 

I kao da se sav moj ži­vot zbio
U gra­du u ko­me ni­kad ni­sam bio.

 

(Matija Bećković)

 

Pratite Stil magazin na facebook:
https://www.facebook.com/Stil.kurir.rs

Razmena sadržaja

Inicijalizacija u toku...