KORISNI SAVETI

Ovih 10 stvari svaki samohrani roditelj treba da zna o alimentaciji: Ne odustajte nikada od prava vašeg deteta!

Alimentacija, odnosno pitanje izdržavanja deteta, pokreće se u većini slučajeva kada se roditelji rastave i dete nastavi život sa jednim od roditelja (najčešće majkom).

Vaše dete & vi
Autor:
Foto: Shutterstock

Zavisno od toga koliko su roditelji bili nezadovoljni i besni jedni na druge u momentu rastave, zavisiće i dalja sudbina deteta po mnogim pitanjima. Ako se taj bes nastavi, ne daj Bože uveća, može doći do ozbiljnih posledica po svakog člana, sada već bivše porodice.

Ukoliko bivši supružnici/partneri ovoj situaciji pristupe racionalno, na prilično jednostavan način mogu da olakšaju i sebi i detetu dalji život. Neophodno je da sporazumno odrede način viđanja deteta i plaćanja novčanog iznosa koji će roditelj sa kojim dete ne živi isplaćivati, tako da detetu bude obezbeđen kvalitetan nivo života- najmanje takav kvalitet života, koji uživa roditelj koji je u obavezi da plaća izdržavanje.

 • Minimalna alimentacija tj. minimalni novčani iznos za izdržavanje deteta, kaže Porodični zakon, predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike tj. za lica na porodičnom smeštaju, periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu (za 2019. godinu ova naknada je iznosila 25.593,00 din.).
 • Visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
 • Pošto je poverilac izdržavanja – dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja. U prevodu, alimentacija neće biti ni približno sličnog iznosa za dete čiji je otac Kolarov ili Mateja Kežman i dete čiji otac radi u pekari.
 • Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Npr. ako gore pomenuti pekar dobije od tetke iz Amerike ogromno nasledstvo. U ovom slučaju najčešće majka u ime deteta mora da predlaže povecanje alimentacije odnosno izmene u Sporazumu ili Presudi, u zavisnosti koji dokument služi kao pravni osnov alimentacije. Retko će se davalac izdržavanja setiti da treba da prijavi svoje poboljšano materijalno stanje. Obrnuta situacija važi ako se pogorša materijalno stanje davaoca izdržavanja…tada će trčeći i udarati nogama u d..., zadihano do suda dostaviti dokaze o svojoj novoj unesrećenoj materijalnoj situaciji.
 • Ukoliko roditelj koji plaća izdržavanje, u određenom mesecu kupi detetu poklone, garderobu, vodi ga na putovanje itd. taj potrošen iznos novca na dete, ne umanjuje njegovu obavezu na plaćanje alimentacije za taj mesec, u prevodu - nema prebijanja!
 • Maloletno dete ima pravo do punoletstva na izdržavanje od strane roditelja, posle toga do navršene 26. godine ukoliko je redovan student (master i doktorske studije se računaju, ali samo do 26.godine!). Ako dete obnovi godinu zbog bolesti ili opravdanih razloga, smatraće se da je redovan student.
 • Postupak u sporu za izdržavanje pokreće se tužbom. Ukoliko roditelj/roditelji ne plaćaju izdržavanje, dete može da pokrene tužbu za zaštitu svojih prava, koju u njegovo ime može podneti roditelj ili centar za socijalni rad.
 • Postupak u sporu za izdržavanje naročito je hitan. Prvo ročište zakazuje se tako da se održi u roku od osam dana od dana kada je tužba primljena u sudu. Drugostepeni sud dužan je da donese odluku u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljena žalba.
 • Ukoliko po Presudi suda, lice koje je označeno kao dužnik izdržavanja ne ispunjava svoju obavezu plaćanja alimentacije, uglavnom smatrajući da roditelj kod koga živi dete (najčešće majka) te novce troši na pramenove i parfeme, postoji nešto što se zove Predlog za izvršenje zbog neplaćanja alimentacije. Na ovaj načim prinudnim putem neodgovornog roditelja na pravni način možete naterati da ispunjava svoju obavezu prema svom detetu.
 • Ovim informacijama je cilj da ohrabre sve majke i očeve da ne odustaju od detetovih prava, te da se ne plaše da pokrenu sudske postupke koji su i interesu njihove dece i nikog drugog.
 • I još nešto. Najčešći slučajevi jesu da otac zateže sa alimentacijom, a da je dete kod majke. To ne znači nužno da je otac nitkov, a majka Majka Tereza. Postoje razni slučajevi, obrnute situacije, zatim slučajevi gde uopšte nema spornog materijala između roditelja koji ne žive zajedno. Zatim, mnoge situacije se mogu rešiti medijacijom, kao znatno blažim i manje stresnim postupkom nego sudskim (i jeftinijim!).

(Stil.kurir.rs/Izvor:Pravnica.rs)

Pratite Stil magazin na facebook:
https://www.facebook.com/Stil.kurir.rs

Razmena sadržaja

Inicijalizacija u toku...