• <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>
  • <p>Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i njihovo svedočanstvo koje su dali prolivajući svoju krv za Gospoda, zaslužni su za ovo velelepno zdanje</p>

OVO CRKVA IZ 15. VEKA JE NAJVEĆA NA SVETU, A OSLIKALI SU JE MIKELANĐELO I RAFAELO: Bazilika svetih Petra i Pavla u Rimu