KAKO JE IZGLEDAO ŽIVOT U ZABRANJENOM GRADU? Kineski carski harem krije kontoverznu istoriju unutar svojih zidina

Preko 20 hiljada žena ispisalo je istoriju kineskog carskog harema koji je bio simbol moći ali i mešavina raskoši, intriga i izolacije.

Zanimljivosti
Autor:
KAKO JE IZGLEDAO ŽIVOT U ZABRANJENOM GRADU? Kineski carski harem krije kontoverznu istoriju unutar svojih zidina
Kako je izgledao život u Zabranjenom gradu ?, Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Luksuzne zidine Zabranjenog grada kineskog carskog harema skrivale su leglo političkih intriga i rivaliteta. Žene su se žestoko nadmetale a u tome su im pomagali evnusi koji su igrali značajnu ulogu u ovim manipulacijama. Sve zarad careve naklonosti koja je značila veće privilegije. Harem odražava složenost izazova carske vladavine.

Kineski carski harem, zamršena i tajna institucija koja je trajala tokom nekoliko dinastija, ostaje fascinantan i zagonetan deo kineske istorije. U ovoj ekskluzivnoj enklavi bile su smeštene careve žene, konkubine i pratilje, a svaka se borila za naklonost i uticaj. Tokom vekova broj žena koje su boravile u haremu se menjao, ali se procenjuje da je na vrhuncu u njemu bilo preko 20.000 žena.

Poreklo carskog harema može se pratiti daleko u kinesku istoriju i koncept carskog konkubinata. Ova institucija se razvijala i širila tokom različitih dinastičkih perioda, dostižući svoj vrhunac tokom dinastija Ming i Ćing, prenosi Nationalgeographic.rs

Praksa carskog konkubinata uspostavljena je tokom dinastije Han (206. pre nove ere – 220. ne), ali je postala formalnija tokom dinastije Tang (618. – 907. n.e.). Carevi iz ovih perioda često su uzimali više žena i konkubina da bi ojačali političke saveze, uspostavili veze sa uticajnim porodicama i osigurali nastavak svoje loze.

Dinastija Ming (1368 – 1644 n.e.) označila je značajnu prekretnicu u razvoju carskog harema. Car Jongle je posebno proširio sistem harema, uvodeći stroga pravila i protokole koji regulišu izbor i status žena. Carski dvor je postao centar moći, a na izbor konkubina često su uticali evnusi i uticajni dvorski zvaničnici.

U vreme dinastije Ćing (1644 – 1912. n.e.) carski harem je bio na svom vrhuncu, pri čemu je car Kangki imao najveći broj žena u kineskoj istoriji, ukupno oko 40 carica i više od 100 konkubina. Ćing carevi su se oslanjali na harem da bi obezbedili političke saveze i održali društveni poredak unutar carskog dvora, piše History of Yesterday.

Dinastija Ćing
foto: Vikipedija

Organizacija carskog harema

Carski harem je bio složen i hijerarhijski sistem sa detaljnom organizacionom strukturom, u kojoj su žene bile rangirane prema statusu i odnosu sa carem.

Carica je imala najcenjeniji položaj u haremu. Bila je zvanična supruga cara i imala je značajan uticaj na dvorske poslove. Carica je često birana iz plemićkih porodica, a njena uloga se širila izvan harema na učešće u državnim ceremonijama i bavljenje političkim pitanjima.

Ispod carice su bile carske supruge, koje su bile birane po svojoj izuzetnoj lepoti, talentu ili doprinosu caru. Ove žene su imale značajnu moć i često su bile uključene u političke intrige carskog dvora. Položaj carske supruge bio je veoma poželjan, što je dovodilo do velikog rivalstva među ženama.

Konkubine su činile najveću grupu u haremu. Nju su činile žene odabrane zbog svoje fizičke lepote, šarma ili posebnih veština. One su bile rangirane u različite kategorije na osnovu njihove naklonosti prema caru. Dok su neke živeli u relativnom luksuzu, druge su vodile skromnije živote. Deca rođena od konkubina smatrala su se legitimnim naslednicima, a mnogi carevi su bili potomci konkubina.

konkubina
foto: Profimedia

Život unutar carskog harema

Život u carskom haremu bio je mešavina raskoši, intriga i izolacije. Žene su imale pristup luksuzu i bile su razmažene, ali su takođe bile podvrgnute strogim pravilima i pod stalnim nadzorom.

Prostorije harema bile su opremljene raskošnim nameštajem, odražavajući carevo bogatstvo i ukus. Žene su uživale u specijalizovanoj medicinskoj nezi, tretmanima lepote i ličnim pratiocima. Bavile su se raznim rekreativnim aktivnostima i umetničkim i intelektualnim stvaralaštvom kako bi zabavile cara i borile se za njegovu pažnju.

Iza luksuzne fasade, carski harem je bio leglo političkih intriga i rivaliteta među ženama. One su se žestoko nadmetale za carevu naklonost, jer je to značilo viši status, privilegije i uticaj na dvoru. Evnusi koji su služili, često su igrali značajnu ulogu u ovim takmičenjima, što je dodatno komplikovalo situaciju unutar harema.

Uprkos prividnom luksuzu, život u haremu je bio daleko od slobodnog. Žene su bile izolovane od spoljašnjeg sveta i imale su ograničen kontakt sa svojim porodicama. Bile su pod stalnim nadzorom evnuha i dvorskih službenika kako bi bio sprečen svaki pokušaj bekstva ili komunikacije koja bi mogla da naruši carev autoritet.

Ukidanje carskog harema

Kada je tokom XX veka u Kini došlo do značajne političke i društvene transformacije, došlo je i do opadanja značaja harema.

Kina se modernizovala i prihvatala je nove ideologije, pa su tradicionalne prakse kao što je carski harem, postepeno ukidane. Zbacivanje dinastije Ćing i uspostavljanje Republike Kine 1912. godine dovelo je do kraja carske vladavine i ukidanje harema.

Danas je Zabranjeni grad, u kome se nekada nalazio carski harem, svetska baština Uneska. Ona služi kao svedočanstvo o bogatom kulturnom nasleđu Kine i složenosti njenih istorijskih institucija.

Iako carski harem više nije aktivna institucija, njegovo nasleđe i dalje je živo kroz istorijske izveštaje, literaturu i filmove. Priče o ženama koje su živele unutar njegovih zidova nastavljaju da očaravaju i intrigiraju ljude širom sveta, nudeći uvid u fascinantan, ali kontroverzan aspekt kineske istorije.

Carski harem Kine je zadivljujuća institucija koja je postojala vekovima. Kao proizvod svog vremena, harem je bio i simbol moći i odraz složenosti i izazova carske vladavine. Njegovo nasleđe ostaje sastavni deo kineskog kulturnog nasleđa, služeći kao podsetnik na veličinu i intrigu prošlog vremena.

Kineskinja, Kina, Sreća, Žena
foto: Shutterstock
Pratite Stil magazin na facebook:
https://www.facebook.com/Stil.kurir.rs