• <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>
  • <p>Džordž Kluni potpuno osedeo.</p>

RAZLIKA OD 17 GODINA JE SVE VIDLJIVIJA: Amal s 44 izgleda kao devojčica, a Džordž počinje da izgleda kao njen otac