Hrišćanski moral

Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe: Šta stvarno znači ova Božja zapovest!

Suprotnost samoljublju, egoizmu i sebičnosti

Zanimljivosti
Autor:
Foto: Shutterstock

Hrišćanski moral zapoveda da ljubimo sebe, jer kaže: "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe" (Mt. 22, 39). Ali, hrišćanin istinski i pravilno ljubi sebe samo kad ozbiljno radi na svom spasenju, o sjedinjenju s Bogom.

 

Razume se, on može želeti i privremenu sreću i blago, može čuvati svoj život i zdravlje, ali samo dotle dok ta zemaljska blaga pomažu njegovom spasenju. U tome se i razlikuje hrišćanska ljubav prema sebi od ljubavi koji
preporučuju razni filozofi ili propovednici humanizma. Oni vode računa samo o zemaljskoj sreći i blagu, a ne obziru se na večno spasenje, koje treba da bude najvažniji naš cilj, jer Sveto pismo kaže: "Kakva je korist čoveku ako sav svet dobije, a duši svojoj naudi" (Mt. 16, 26).

 

Hrišćanska ljubav prema sebi odbija od sebe sve što smeta večnom spasenju, a dopušta ono što traži volja Božja i spasenje svoje i svojih bližnjih.

 

Ljubav prema sebi često nalaže hrišćaninu da se odriče zadovoljstva i uživanja koja smetaju njegovom moralnom savršenstvu, da obuzda u sebi požude i strasti, da ograniči telo, ako ono hoće da zapoveda duši, ako smeta našem duhovnom životu.

 

Kako isterati zlo iz kuće: Mudra priča o Svetom Petru Cetinjskom i dve čobanice!

foto: Shutterstock

Hrišćanska ljubav ide do samoodricanja. Spasitelj kaže:

 

"Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odriče sebe" (Mt. 16, 24). Hrišćanskoj ljubavi prema sebi protivno je samoljublje, koje se zove sebičnost ili egoizam. Sebičnost je smatrati sebe za stožer ili za cilj svega. Egoista traži da je njegovo "ja" zadovoljeno, da je njemu dobro i lepo, ne vodeći računa ni o Bogu ni o bližnjima.

 

On želi i radi za svoje zemaljske interese i telesna uživanja, pa ma uvredio Boga ili oštetio bližnjega. Sebičnost upravo nije ljubav prema sebi, nego u stvari mržnja, jer je ona osnov grehu, prema tome i neprijatelj duše.

 

Dve seljanke došle kod sveštenika na ispovest: Lekcija koju će pamtiti dok su žive!

 

Pratite Stil magazin na facebook:
https://www.facebook.com/Stil.kurir.rs