• <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>
  • <p>Po zadivljujućoj biografiji Deniz Hejl, rođene u Beogradu pod imenom Dušica Radosavljević, mogli bi se napisati romani.</p>

DUŠICA JE TOKOM RATA POBEGLA IZ JUGOSLAVIJE: Ova Beograđanka je živela u logoru, pa postala MAĆEHA koju Holivud obožava