• <p>Stari Doktor je čak tri puta odbio da spase sebi život - umro je sa svojim štićenicima</p>
  • <p>Stari Doktor je čak tri puta odbio da spase sebi život - umro je sa svojim štićenicima</p>
  • <p>Stari Doktor je čak tri puta odbio da spase sebi život - umro je sa svojim štićenicima</p>
  • <p>Stari Doktor je čak tri puta odbio da spase sebi život - umro je sa svojim štićenicima</p>
  • <p>Stari Doktor je čak tri puta odbio da spase sebi život - umro je sa svojim štićenicima</p>

Nisu svi ljudi nitkovi: Rekao je pedijatar i držeći decu u rukama, ušao u gasnu komoru...