• <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>
  • <p>Uprkos svim mogućim katastrofama Tina je ostala jaka i hrabra</p>

Tina Tarner: Sve nedaće ovog sveta, nju su snašle! (FOTO)